Verksamhet

Vår verksamhet

Sveriges Spiritualistiska Kyrka syftar till att sprida kunskap om den spiritualistiska läran så som den bland annat beskrivs genom de 7 principerna:

  • Gud är vår fader
  • Syskonskap mellan alla människor
  • Andlig gemenskap och guidad ledning
  • Andens odödlighet
  • Personligt ansvar
  • Återverkan av alla våra handlingar
  • Vägen för framsteg är öppen för alla

Med frihet för var och en att tolka
Principerna är dock inga budord som man kan finna i religioner, och vi begränsar oss inte till dem utan är öppna för andlig kunskap såsom den uttrycks genom olika källor.
Vi vet att Anden är obegränsad och så är också vi, för vi är Ande.
För en utförligare förklaring av principerna, tryck här.

Våra ceremonier:

  • Namngivning av barn
  • Namngivning av vuxen
  • Vigsel
  • Förnyelse av bröllopslöften
  • Övergång
  • Begravning
  • Gudstjänst/Andakt med medial demonstration
  • Välsignelse av hem (eller annan plats)
  • M.fl.

Vi erbjuder också:

  • Privata sittningar (Samtal med andevärlden via medium)
  • Healing
  • Samtal med vägledning
  • Kurser inom mediumskap och healing, certifiering
  • Ministerutbildning