Spiritualismens mål

Spiritualismens mål är att återförena människan med Gud tills dess att alla människans handlingar och tankar är i perfekt harmoni med den gudomliga viljan och planen.

Spiritualismen som religion önskar nå den punkt där människans vilja och Guds vilja är precis detsamma.

Spiritualismen kräver ingen trosbekännelse, inga symboler och högtidlighåller inga särskilda datum eller platser eller håller dem som heliga.

En spiritualist lever glatt ut sin religion ALLTID, varje dag , varje minut i sina tankar, handlingar och ord.

Vi anser inte att någon särskild yttre form eller ceremoni är speciellt viktigt, men respekterar till fullo de människor som behöver det.

Spiritualismens tempel finns överallt, dess heliga skrin – hjärtat, dess trosbekännelse – sanningen, dess ritual – att göra gott och vara till andras tjänst.

En spiritualist gör goda handlingar för godhetens egen skull. Spiritualisten ber inte om någon syndaförlåtelse utan söker tillfälle att gottgöra.

En spiritualist bugar inte för några gudasymboler, vare sig de är gjorda av trä, metall eller skrifter, inte heller för auktoriteter eller böcker.

Spiritualismen vördar endast sanningen. Och förkastar samtidigt all falskhet som kommer från gammalmodighet eller från statskyrkan.

Spiritualisten kallar Gud för fader – inte Kung, Jesus är hans broder – inte förlösaren av synder.