Spiritualism – en förklaring

Spiritualism är en erkänd religion, med egna kyrkor och präster (ministrar), och är inte emot någon annan religion. Spiritualismen är en universell religion som ser Buddha, Mohammed, Moses och Jesus, som de stora lärare de var. Trots att Spiritualismen saknar dogmer eller trosbekännelser brukar de flesta Spiritualister acceptera vad som är känt som de Sju Principerna:

1.  Gud är vår fader

2.  Syskonskap mellan alla människor

3.  Andlig gemenskap och guidad ledning

4.  Andens odödlighet

5. Personligt ansvar

6. Återverkan av alla våra handlingar

7. Vägen för framsteg är öppen för alla

 

Religion är en högst personlig angelägenhet och därför är Spiritualismen fri att tolka efter var och ens medvetenhet. Vi finner att Andligt växande breddar ens förståelse, på samma sätt som tiden och erfarenheter ökar ens kunskap. När vi tittar närmare på naturens värld, på vår planet och på universum, leder det till den oundvikliga slutsatsen att det finns en kraft som inte bara har skapat livet i alla dessa former och hela universum utan den kraften håller också allting i balans, tillåter expansion, transformation och kreativt skapande att ske. Denna kraft kallar vi, i brist på ett exaktare ord, för Gud. Gud har skapat liv, därför talar vi om Faderskap, och eftersom vi alla har samma fader, talar vi om Syskonskap. Detta Syskonskap omfattar naturligtvis alla livsformer, inte bara mänskligheten, och Syskonskapet medför rättigheter och ansvar i vår relation med alla livsformer, stora som små.

Energi kan inte förstöras, det kan bara ändra form; så är det även med Anden, vilket är vad vi är först och främst, och precis som att den kreativa kraften är evig, är också den individuella kraften det. Människan är en Ande, i en fysisk kropp, döden är endast en förändring av livet, vår kropp bryts ner, medan vår ande fortsätter livet i en ny miljö (Andevärlden). Döden bryter inte banden av kärlek och vänskap, därför är det naturligt och inte ”övernaturligt” när de som dött kommer tillbaka och försöker hjälpa de som de har känt och älskat under sitt liv på Jorden.

Skillnaden mellan Spiritualism och andra religioner är förmågan, att genom det vi kallar mediumskap, bevisa och ge belägg för att människan verkligen överlever graven.

En annan skillnad mellan Spiritualism och andra religioner finns i vår Femte princip, Personligt ansvar. Vi har getts fri vilja och förmågan att skilja på rätt och fel, och vi är själva ansvariga för alla våra tankar och handlingar. Vad andra kallar synder ser vi som överträdelser av de Gudomliga Lagarna. Vår tolkning av detta är, ”Som man sår får man skörda”. Människan själv måste gottgöra sina egna ”synder” och kan inte komma ifrån det ansvaret, inte ens genom döden. Vi tror heller inte på en hämndlysten Gud, som dömer oss, vi är våra egna domare, här och nu, och i enlighet med det får vi en återverkan av allt vi gjort, gott som ont. Himlen och helvetet är inte platser som vi hamnar på utan sinnestillstånd som vi själva skapar. Vi blir inte automatiskt andliga för att vi dör, utan i själva verket behåller vi vår jordiska personlighet och karaktär för att när tillfälle ges gottgöra sådant vi gjort fel och därigenom utvecklas andligen. Både vår fria vilja och vårt Personliga ansvar följer oss in i livet efter detta. Vi kommer att utvecklas fortare, när vi lär känna Lagarna om Sanning, Rättvisa och Medkänsla, och utvecklas långsammare när våra beslut endast grundar sig på själviskhet utan att bry oss om andra. Vi utvecklas alla mot samma mål, förening med Gud. Spiritualister menar att vägen dit går genom att hjälpa varandra framåt.