Mediumskapets terminologi

Mediumskapets terminologi

Mediumskap kan beskrivas väldigt djupgående, vilket inte är avsikten med den här artikeln, se den mer som en kort genomgång av de vanligaste termerna inom mediumskapet.

ANDEVÄRLDEN
Andevärlden eller astralvärlden är en annan dimension där vi befinner oss före och efter våra liv i den fysiska dimension här på jorden. Det finns många fler dimensioner, men de avhandlas inte i denna artikel.

APPORT
Föremål dematerialiseras, transporteras av anden till en annan plats och rematerialiseras där. Inte sällan är föremålen som apporteras en gåva till sittern.

CLAIRVOYANCE
Clairvoyance, eller klarseende är mentalt mediumskap och innebär att mediet ser genom sin mediala förmåga, antingen för sin inre syn eller med ögonen och ser andarna på samma sätt som mediet ser dig och mig.

CLAIRAUDIENCE Clairaudience eller klarhörsel är mentalt mediumskap och innebär att mediet hör rösten i huvudet eller som om anden talar genom mediets öra.

CLAIRSENTIENCE Clearsentience eller klarkännande är mentalt mediumskap och innebär att mediet i sin egen kropp känna storlek, personlighet, hälsoproblem, känslor med mera.

CLAIROLFACTRIENCE Clairolfactrience innebär att man som medium uppfattar och känner igen dofter.

CLAIRGUSTANCE Clairgustance är benämning för när mediet uppfattar smaker.

DIREKT RÖST

EKTOPLASMA
Ektoplasma är en substans som används av andevärlden för fysiskt mediumskap. Det är en kombination av substanser som tas från mediets kropp och blandas med ingredienser från andevärlden.

MEDIUM
Ett medium är en person som använder sina psykiska krafter för att upprätta kommunikation med personer som gått över till den andra sidan av livet, andevärlden. De kallas för medium eftersom de är det mellersta elementet i en 3-vägs kommunikation; FRÅN ANDEVÄRLDEN ~ TILL MEDIET ~ TILL MOTTAGAREN. De som hör av sig från andra sidan kan vara släktingar, vänner, guider och hjälpare eller ibland så kan det vara en väns vän som inte är med på seansen som är mottagare av ett meddelande från andevärlden.

ÖVERSKUGGNING
Överskuggning är mentalt mediumskap och innebär att anden kommer väldigt nära inpå mediets energifält med syftet att starkare influera mediet, ibland visar sig det genom att man kan se andens ansikte över mediets.

PSYKOMETRI Psykometri är INTE mediumskap, utan man använder endast psykisk kraft, utan kontakt med andevärlden. Readingen kommer från energifälten som lämnats av dess ägare och omger föremålet.

FYSISKT MEDIUMSKAP Fysiskt mediumskap är en objektiv form av mediumskap och utförs normalt när mediet är i transtillstånd. Transfiguration, materialisation, levitation, bordsdans och ljudliga knackningar kan ske tillsammans med ektoplasma. Till skillnad från mentalt mediumskap kan informationen och/eller fenomenen från andevärlden vid fysiskt mediumskap uppfattas direkt av alla närvarande personer.

SITTER En person som får budskap av ett medium från andevärlden på en storseans eller privat sittning.

SPIRITUELL HEALING, (Spiritualistisk healing, andlig healing)
Spirituell healing är mentalt mediumskap som påverkar healingmottagarens sinnen, kropp & själ. Mediet arbetar med en mycket hög och fin energi. Healern arbetar i nära samarbete med särskilda guider och hjälpare från andevärlden som är specialister på läkekonst.

TRANSFIGURATION Vid transfiguration skapas en ektoplasmisk mask över mediets ansikte av de kommunicerande andarna. Det ser högst verkligt ut, ofta talar anden med sin egen röst som går att känna igen för de som kände anden i det jordiska livet. Mediet är allra oftast i trans. Masken och rösten kan ses och höras av alla närvarande med de VANLIGA sinnena, inte genom clairvoyance.