Mediumskap

Mediumskap

Mediumskap är att genom inneboende förmågor förnimma bortom den fysiska, materiella världen. Spiritualistiskt mediumskap är att kommunicera med de som finns i Andarnas värld.