Kursprogram 2018

mediumskapetsyfte

Vi har både kortare kurser och längre utbildningar.
Vill du ha mer kontinuitet i din utveckling är du välkommen till min cirkel för mediumutveckling.

Varannan tisdag eftermiddag 17.30 kan du komma på meditation för din mediala utveckling.

Healingskolan börjar varje höst och vår och löper över fyra terminer där du själv väljer om du ska gå alla terminer eller inte. För att erhålla certifikat som healer behövs dock fyra terminer med inlämnad teori, praktikfall och avklarade praktiska prov.

Du kan erhålla certifikat som medium enligt internationella riktlinjer via den Internationella organisationen I.C.S. (International Council of Spiritualists) som vi representerar.
För mer info om hur det går till, kontakta oss.

Våren 2018 startar vi en ny 1-årig diplomutbildning i mediumskap, som löper under 10 lördagar under 2018, med hemuppgifter mellan träffarna.

Läs om den här!

Mediumskap:

Meditation
Göteborg kl. 17.45 – 18.30, tisdagar jämna veckor, start 23 januari

Mediumutveckling
Göteborg kl. 19.00 – 21.00, tisdagar jämna veckor, start 23 januari

Transcirkel
Göteborg, varje torsdag, start 8 februari FULLSATT!

Healing:

2-årig Healingskola
Göteborg kl. 18.15 – 20.15, onsdagar jämna veckor, start 24 januari

Helgkurser:

Upptäck dina förmågor – medial introduktion
Göteborg söndag 28 januari, kl. 10-17

Kurshelg för transmediumutveckling
Göteborg 14-15 april, kl. 10-17

Våren 2018 startar vi en ny 1-årig diplomutbildning i mediumskap, som löper under 10 lördagar eller söndagar. Startar lördag 27 januari.

Läs om den här!