Certifieringsregler för medium

Mediumcertifikat

För dig som är intresserad av kyrkans utbildningsprogram och möjligheten att erhålla certifikat som medium kan du är läsa om vad som behövs för att ta certifikat som medium.

Certifikat och ackreditering för medium inom International Council of Spiritualists Inc.

 • Sökanden skall regelbundet sitta för sin egna mediumistiska utveckling
 • Sökanden skall lämna in 30 underskrivna utlåtanden från privata sittningar
 • Sökanden skall ge läraren samt en av läraren utvald person en godkänd privat sittning.
 • Sökanden skall ha utfört 10 mediala demonstrationer och lämna skriftligt intyg med utlåtanden från arrangören.
 • Sökanden skall göra ett skriftligt test om mediumskap, Spiritualistisk Filosofi & Historia med minst 85 % korrekt givna svar.
 • Sökanden skall skriva en essä om Spiritualismens 7 principer och sin förståelse av dem med inte mindre än 1 500 ord.
 • Sökanden skall ge ett inspirerat tal om minst 20 minuter hos Sveriges Spiritualistiska Kyrka.
 • Sökanden skall vara ett arbetande medium, inte nödvändigtvis ha det som heltidssysselsättning men arbetar regelbundet som medium.
 • Sökanden skall till fullo förstå det Spiritualistiska mediumskapets främsta målsättning, att lämna uppgifter som kan bevisa den fysiska kroppens överlevnad av döden och att livet fortsätter.
 • Sökanden skall ha minst tre (3) års kontinuerlig erfarenhet av att ge mediala demonstrationer och där lämnat uppgifter som kan bevisa den fysiska kroppens överlevnad av döden och att livet fortsätter.
 • De mediala demonstrationerna får inte ha innehållit direkta frågor från mediet, mediet får inte lämnat sjukdomsdiagnoser.

 

Vi erbjuder 2 (två) sorters certifikat:

Certifikat A
Samtliga krav enligt ovan punkterna 1-11.

Certifikat B
Kraven ovan med undantag av punkterna 4 & 7. Minimum 3 års erfarenhet av privata sittningar är dock krav, samt att sökanden under de privata sittningarna följt reglerna under punkt 11. Detta certifikat utfärdas endast av Sveriges Spiritualistiska Kyrka och ej av ICS Inc.

Under elevens utbildning kommer ett så kallat träningskort utfärdas när följande kriterier uppfyllts:

För att erhålla så kallat träningscertifikat skall eleven ha varit under lärarens vingar regelbundet under minimum 6 månader, men vanligtvis 12-24 månader. Eleven skall ge läraren en privat sittning med bevis från nära och kära. Eleven skall också i cirkeln ha visat prov på lämplighet, gett bevis vid övningssittningar och förmåga att göra demonstration (storseans). Eleven skall också kunna presentera grundläggande förståelse för Spiritualistisk filosofi, d v s vad som händer när vi dör, varför nära och kära kommer tillbaka o liknande frågor.
Med träningscertifikat kan eleven besöka föreningar och själv anordna storseanser (minst 10 deltagare), med intyg från arrangör eller när sådan saknas, intyg från dem som tagit emot kommunikation. De kan också ge privata sittningar, samtliga bör dokumenteras genom särskilt utformad blankett.

Redan arbetande medium som vill certifieras av Sveriges Spiritualistiska Kyrka
I de fall du redan är ett arbetande medium och utvecklat ditt mediumskap hos andra lärare/organisationer behöver du vara hos oss minimum 12 månader för att erhålla certifikat som Spiritualistiskt Medium.

Om International Council of Spiritualists:

International Council of Spiritualists (ICS) är en australiensisk och internationell organisation med många medlemmar bestående av Spiritualistkyrkor, center, medium och healers med det gemensamma syftet att tillsammans utveckla och främja SPIRITUALISM som religion och filosofi.
SPIRITUALISMEN är öppen till alla som söker det sättet att leva och dess sanningar som bland annat tar bort rädslan för döden.

Varje medlem har lika stort inflytande och är på mötena representerade av tre ledamöter som väljs inför varje möte. Det är dessa representanter som utgör ICS Inc.’s ”kommitté” eller ”råd”, var och en har samma röst i förvaltningen och driften av ICS Inc. Varje kyrka, center eller grupp har en röst på våra möten eller kan genom ombud rösta, oavsett storleken på kyrkan eller centret.

ICS Inc. målsättning och syfte, som ingår i våra stadgar, är att vi framför allt vill fortsätta att främja och ena MODERN SPIRITUALISM som religion, filosofi och vetenskap, så att den får sin rättmätiga plats vid sidan av alla andra trosuppfattningar och religioner. Vårt mål har stärkts genom erkännandet som en religiös riktning av det Australiensiska Samväldets regering som trädde i kraft den 3 oktober 1995. Erkännandet gav Spiritualister möjlighet till religiösa ceremonier som äktenskap, namngivelser och begravningar, med ordinerade Spiritualistiska ministrar som kan utföra dessa tjänster.

ICS Inc. är ett av tre Spiritualistiska Samfund i Australien, de andra är VSU & US of A. Skillnaden mellan ICS Inc och andra Spiritualistiska Samfund är att hos oss är varje ledamot en kyrka, centrum eller grupp, alla med sin egen individuella självständighet förvaltning, men en även del av en helhet i religiös ställning. Det är en gemensam representation av hundratals Spiritualistister, alla som är medlemmar i ICS Inc, på grund av deras medlemskap i en kyrka, center eller grupp. De är i själva verket, ICS Inc.

Genom vår ställning har ICS Inc. rätten att viga Spiritualistiska Ministrar.
Ordinationer kan utföras på grund av vår ställning som ett erkänt religionssamfund, med valberedningens befogenheter. Vi har ett utbildningsprogram för att utbilda kandidater till ministerskapet.

Vi har också bestämmelser om stödmedlemmar i våra stadgar. Stödmedlemmar är enskilda personer, några med anknytning till en Spiritualistisk grupp, som vill bidra till att främja en enhetlig SPIRITUALISM och föra fram Spiritualismen till så många människor som möjligt.

ICS Inc. inrättade för mer än tio år sedan, ett utbildningsprogram, med basen i korrespondenskurser för ”Basic Spiritualism”, ”Greif Counselling”, ”En skiss för Rådgivning för barn” och ”Riktlinjer för att vara en Spiritualistisk Ministern med ICS Inc.”, dessa kurser är en förutsättning för Ministerutbildningen. Det finns också ett system för ackreditering för Medium, Föreläsare & Healers, tillgängliga för medlemmar av en medlemskyrka, center, grupp eller stödmedlem.