Bli medlem

Bli medlem i Sveriges Spiritualistiska Kyrka du också.

Genom att Du blir medlem i Sveriges Spiritualistiska Kyrka stöder du en ung verksamhet som endast kan växa genom sina medlemmar. Du stödjer vår verksamhet som har till syfte att sprida kunskapen om Spiritualism till människor.
Vi har idag drygt 100 medlemmar i Sverige och Norge.

Vår förhoppning är att fler vill utbilda sig till Spiritualistiska ministrar och starta fler center runtom i Sverige och övriga Norden.

Vi vill också gärna att alla människor skall få en möjlighet att på ett eller annat sätt få kontakt med andevärlden och vi gör vad vi kan för att det skall bli möjligt, genom kurser, gudstjänster, privata sittningar och demonstrationer.

Att bli medlem ger Dig också fördelar, vår medlemstidning Andemeningen som skickas ut 2 gånger per år via vanlig post, tillgång till kyrkans bibliotek med en del riktigt fina titlar, rabatt på de allra flesta kurser och andra arrangemang.

Andemeningen_no17_18_Sida_01

Det kostar 300 kronor per kalenderår och Du betalar enklast till kyrkans plusgiro 163 05 65-8. Skriv Ditt namn, adress och e-postadress vid inbetalningen, så sänder vi ett medlemskort och tidning på posten till Dig.
Du kan numera bli medlem via nedanstående knapp:
Kanske vill du arrangera något i din stad? Hör i så fall av dig till oss.